Általános Szerződési Feltételek

 

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Arndt Petra E.V. (székhely: 2011 Budakalász, Csapás utca 23., adószám: 55401470; továbbiakban: Szolgáltató) és a www.shapebakery.hu Weboldalon meghirdetett bármely szolgáltatást igénybevevő felhasználó továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Szolgáltató és Felhasználó együttesen: Szerződő Felek).

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a www.shapebakery.hu Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldal, illetve a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

1/a .) Jelen ÁSZF kiterjed a Weboldalon elérhető szolgáltatásokra, azok teljes tartalmára, a letölthető anyagokra, E-bookokra, célja, hogy a Szerződő Felek közötti jogviszony és a szolgáltatások igénybevételének feltételei mindkét fél részére megnyugtató, korrekt módon meghatározásra kerüljenek.

1/b.) Jelen ÁSZF a keltezés napjától visszavonásig hatályos.

1/c.) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határidőket, stb. bejelentés nélkül, szabadon és egyoldalúan megváltoztathatja.

 

2. Szolgáltató adatai

  • Szolgáltató neve: Arndt Petra, egyéni vállalkozó
  • Székhely, és levelezési cím: 2011- Budakalász, Csapás utca. 23
  • Adószám: 56725184-1-33
  • Bankszámlaszám: ERSTE Bank- 11600006 00000000 66941451
  • Elérhetőségek:
  • E-mail: petra@shapebakery.hu
  • Instagram:@petra_arndt

 

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyénileg bírálja el, hogy kinek van lehetősége igénybe venni a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a Felhasználó részére.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Fogyasztó előzetesen, kérdőívben felmért egyéni paraméterei alapján személyre szabott étrend készítési, táplálkozási tanácsadási, illetve személyi edzői és edzésterv készítési tevékenységet végez. A szolgáltató nem orvos, nem végzett dietetikus, gyógyító tevékenységet, diagnosztikát nem végez. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak minősül, amellyel a Szolgáltató segíti a Fogyasztót egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában, ez semmiképp sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által a szolgáltatás keretében nyújtott tanácsok nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásra, kezelésére, gyógyítására, megelőzésére. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben a Fogyasztó bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát vagy egészségügyi szakembert. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

A Weboldalon keresztül való jelentkezés felületről beérkező, valamint e-mailben beérkező jelentkezés a számlázási adatok megadása után a szolgáltatás megrendelésére irányuló szándék kinyilvánításának minősül, ezzel a Felhasználó elfogadja az Általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel után kérésre további tájékoztatást, eligazítást ad a Weboldalon elérhető szolgáltatásokról.

A személyre szabott étrend tervezés egyszeri írásos étrend tervet és e-mailben történő kommunikációt tartalmaz, mely a csomagban meghatározott időintervallum idejére érvényes. Az elkészült táplálkozási, edzéstervi tanácsadás írásos ajánlás és mintaétrend tartalmazza a Felhasználó egyedeti paraméterei alapján felállított ajánlást, megoldandó feladatok lehetséges javítási lehetőségeit, az egyénileg kiszámolt, a Szerződő Felek által kijelölt célokhoz igazított kalória- és makrotápanyag ajánlást, az egyéni igényekre szabott mozaikos mintaétrend ajánlást, emellett a Felhasználó az általa előzetesen kitöltött, és Szolgáltató részére megküldött kérdőív és étkezési napló konkrét kiértékelése alapján történő javaslatokat tartalmaz. Az ajánlás egy hosszú távra szóló felügyelt táplálkozási javaslat, az eredmény intenzitása és sikere egyéni adottságoktól és fegyelmezettségtől függ, a Szolgáltató a személyre szabott étrend be nem tartásából fakadó károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges megküldött kérdőív kitöltésével és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő átutalásos beérkezését követően, az egyeztetett naptári napon készíti és küldi el az étrendet.

A Felhasználó esetlegesen felmerülő kérdését a szolgáltatás időtartama alatt E-mailen, illetve telefonon szöveges üzenetben megküldheti Szolgáltatónak, aki vállalja, hogy a beérkező kérdéseit beérkezési sorrendben, munkaidőben megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó meg kívánja osztani fényképes eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató ezen beszámolókat név nélkül, arc kitakarásával a weboldalára referenciaként feltöltheti, illetve Facebook/Instagram oldalán közzéteheti.

 

4. A Felhasználó jogai és kötelezettsége

A Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni. A Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a weboldalán / facebook / instagram oldalán arc és név kitakarásával felhasználja Felhasználó által megküldött visszajelzéseket.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

A tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Felhasználó köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése vagy egészségügyi szakemberhez, orvoshoz való továbbirányítása érdekében.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a a Felhasználó aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy a Felhasználó betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi javaslatokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

 

A Felhasználó köteles a kiküldött kérdőívet és étkezési naplót a legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet és edzéstervet, írásos táplálkozási tanácsadás dokumentumot vagy akár részleteit más harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, más harmadik személy számára elérhető nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, a Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint és az okozott kár megtérítésének követelésére a Felhasználótól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás teljes díja visszafizetésre kerül.

A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, a felhasználó jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

 

5. Szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak

A Felhasználó a szolgáltatás részleteiről, megrendelés/jelentkezés feltételeiről, a szolgáltatás aktuális díjáról a Weboldalról tájékozódhat.

 

6. A szolgáltatás sikeres teljesítése

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a foglalt naptári napon készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot, az ajánlást. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Felhasználó esetleges rejtett, korábbi vagy nem megfelelően diagnosztizált betegsége miatt marad eredménytelen. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató biztos testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál, a testsúlyváltozás sebességét konkrétan nem tudja meghatározni, tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Felhasználó adottságaitól, genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, önfegyelmétől stb. A Szolgáltató a folyamatos személyes kapcsolat és az állandó felügyelet hiánya miatt nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, illetve a szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása során. A látogató, illetve a Felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhat a Szolgáltató által közvetített információkat, tanácsokat.

 

7. A tanácsadási szolgáltatás díjfizetése

A Megrendelő a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalás útján megfizetni. A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi.

A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8. A szerződéses jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása.

A táplálkozási tanácsadástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt, azaz a fizetést követő 48 órán belül van lehetősége a Felhasználónak elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követő 2 napon túl kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

A szolgáltatásnyújtás megkezdése előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával, a másik fél E-mail címére küldött elektronikus levélben a létrejött jogviszonyt felmondani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Felhasználó panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  Amennyiben a Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja teljes egészében visszafizetésre kerül.

A Felhasználó bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Amennyiben a Felhasználó az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (3 naptári napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

Felhasználó a kitöltött kérdőív és a díj befizetésével kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljesítését részére megkezdje. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Felhasználó a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásért / szolgáltatásokért követelni, a Felhasználó a már megfizetett megbízási díjra visszafizetését nem követelheti Szolgáltatótól.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20.§ szerinti jogát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (29.§ (1) c), továbbá a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (29.§ (1)a.)

 

9. Szerzői jogok

A www.shapebakery.hu weboldal, valamint a @petra_arndt; Arndt Petra által üzemeltetett Instagram és Shape Bakery Facebook oldal teljes tartalmát képernyőn megjelenő  kialakítását és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat szerzői jogok védik. Az ezeken szereplő információk Arndt Petra tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése. A Szolgáltató a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

A www.shapebakery.hu weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A www.shapebakery.hu weboldal tartalmáról – magáncélú felhasználás esetét kivéve, illetve a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül – TILOS bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a www.shapebakery.hu weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló szolgáltatást nyújtani.